OpenCV ve Örnek Uygulamalar

Görüntü işleme işlemlerinde kullanılan en temel kütüphanelerdendir. Intel ve NVIDIA gibi şirketler tarafından üretilmiştir. Günümüzde yüz tanıma, araç plaka okuma sistemi vb. durumlarda çok fazla kullanımaktadır. Google, Yahoo, Microsoft, Intel vb. firmalar tarafından oldukça sık kullanımlamtadır. OpenCv kütüphanelsini python, matlab, java vb. programlama dilleri ile kullanılabilir. Camputer Vision, Machine Learning vb. bileşenlerle birlikte kullanılabilir.

Bu bölümüde temel seviyede opencv kütüphanesi kullanarak görüntü işleme üzerinde çalışılacaktır.

Öncelikli olarak OpenCV kütüphanesi eklenir. Daha sonra numpy kütüphanesi eklenir. Numpy kütüphanesi resimlerin dizi şekilde sayısal olarak gösterilmesine yarar. Diğer eklenen kütüphane ise matplotlib kütüphanesidir ki bu kütüphanel ile birlikte resimleri gösteriminde kullanabiliriz.

OpenCv Kütüphanesi Kullanarak Resim Eklemek

OpenCv kütüphanesi yüklendikten sonra “imread” fonksiyonu ile yüklenecek olan resim okunur. Bu işlemle birlikte OpenCv yüklemiş olunan resim “imshow” fonksiyonu kullanarak gösterilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi eklenecek olan resimin kodu çalıştırılacak olan dosya sistemindeki konumu ile aynı yerde olmalıdır. Aksi takdirde resimin bulunduğu noktanın full path vermeniz gerekir.

Yukarıda ki çalıştırılan kod buluğuna dikkat edilirse;

 • imread fonksiyonundaki “0” değeri resmi siyah beyaz göster anlamı taşır.
 • waitKey” klavyede 0 saniye bekle demektir.
 • 27” klavyedeki esc tuşu anlamına gelir.
 • destroyAllWindows()” fonksiyonu açılan pencereyi kapat demektir.
 • imwrite” fonksiyonu resmi yeni resim olarak ekle demektir.

OpenCv Kütüphanesi Kullanarak Video Eklemek

Temelde bakıldığında resimlerin bir araya gelerek oluşturdukları görüntüye video denir. OpenCv kütüphaneside bu temelde resimleri “frame” olarak birleştirerek video elde eder. Video eklendiğinde bir değişkende depolanır. Daha sonra “VideoCapture” fonksiyonu ile video yükleme işlemi tamamlanır. “get()” fonksiyonu ile eklenen videonun kaç kaç piksel olduğu öğrenilir.

 • isOpened” fonksiyonu ile video düzgün yüklenmiş ise devam eder eğer yüklenmediyse hata verir.
 • Video okuma işlemi “read” fonksiyonu ile döner ve bu ret, frame döndürür.
 • Eğer döndürdügü “ret” ise işleme devam et ve “time.sleep” ile videoyu 0.01 ms ile yürüt demektir.
 • q” basarak videodan çık anlamına gelmektedir.
 • release()” fonksiyonu video stop edilmesi anlamını taşır.

OpenCv Kütüphanesi Kullanarak Webcam Üzerinden Video Eklemek

 • 0” ile laptopdaki camera açılması sağlanır. Harici bir camera olursa onun numarası girilmelidir.
 • VideoWriter” fonksiyonu video kayıt etmek için kullanılır.
 • VideoWriter_fourcc” fonksiyonu ile frame kayıt edilir. “20” frame akış süresi olarak verilebilir.
 • writer” framedeki resimleri kayıt eder.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir