OpenCV ile Temel İşlemler

Merhaba bu bölümde OpenCV kütüphanesini kullanarak temel işlemler nasıl yapılır ona bakacağız. Temel işlemleden neler onlara bakalım;

  • Görüntüyü resize etmek
  • Kendi görüntümüzü oluşturmak
  • Görüntü üzerine çizim fonksiyonlarını uygulamak(line, diktörgen, çember vb.)
  • Görüntü üzerine metin eklemek
  • Görüntüyü yatay eksende birleştirmek
  • Görüntüyü dikey eksende birleştirmek
  • Görüntüyü siyah beyaz gösterim
  • Görüntü eşikleme

Tüm bu işlemlere başlamadan önce gerekli kütüphaneler eklenir. Kullanılacak olan kütüphaneler OpenCV, numpy ve görselleştirmek için matplotlib olarak belirlenir.

Gerekli kütüphaneleri yükledikten sonra birinci maddemiz olan görüntüyü resize işlemine geçilir. Öncelikli olarak resize edilecek olan görüntü yüklenir ve görüntünün boyutlarına “shape” ile bakılır.

Görüntü boyutu ögrenildikten sonra OpenCv kütüphanesinin “resize” fonksiyonu ile istenilen boyut bilgileri girilir ve görüntü resize edilmiş olunur.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ikinci maddemiz ise kendimize yeni bir görüntü oluşturmak. Burada numpy kütüphanesini kullanarak sıfırlardan oluşan dizi sayesinde kendi siyah ekran oluşturulur. “np.zeros” sıfırlardan oluşan 200*200 lük bir diziyi temsil eder.

Siyah ekran oluşturulmasının sebebi diğer bölümlerde çizim fonksiyonların daha net anlaşılması için düşünülmüştür. Çizim fonksiyonlarından ilki olan “line” çizgi çizdirme işlemini yapalım.

Diğer bir çizim fonksiyonu ise diktörtgen çizdirmektir. Diktörgen çizimi OpenCv de çok kullanılan nesne takip projelerinde çok fazla kullanılan bir fonksiyondur. “rectangle” fonksiyonu ile çizim gerçekleştirilir.

Bir diğer çizim fonksiyonu ise çember çizimidir. Burada ise “circle” fonksiyonu kullanılır.

Çizim fonksiyonlarını tamamladıktan sonra görüntü üzerine metin yazma işlemi. Opencv de diktörgen gibi metin fonksiyonu da nesne takip projelerinde çok kullanılır ve tespit edilen nesneleri nitelendirilir.

Yukarıdaki maddelerimizden bir tanesi iki görüntüyü yatay eksende birleştirme işlemi. Bunun için “hstack” fonksiyonu kullanılır.

Bir diğer görüntü birleştirme fonksiyonu ise dikey olarak çalışmaktadır. Bunun için “vstack” fonksiyonu kullanılır.

Maddelerimizden bir tanesi görüntüyü siyah beyaz olarak göstermektir. OpenCV de üç renk tanımı mevcuttur. Bunlara “rgb” denir. Burada “cvtColor” fonksiyonu kullanılır. imshow fonksiyonunda ise “cmap” parametresi ile siyah beyaz gösterim tanımı yapılır.

OpenCv ile temel işlemler yazımızın son maddesi ise görüntü eşikleme olayıdır. Görüntü eşikleme ile birlikte görüntü üzerinde daha ön plana çıkmasını istediğimiz bölgeleri için kullanılır. Arka planda ki görüntüyü yok edip sadece kitap göstermek gibi. Eşikleme için “threshold” fonksiyonu kullanılır ve type parametresine “THRESH_BINARY” denildiğinde arka fonu verilern thres değerine göre yok eder.

Eşiklemde bir diğer yöntem ise “THRESH_BINARY_INV” parametresidir. Bu ise arka planı siyah fona dönüştürür ve siyah yazıları da beyaza dönüştürür.

İyi Okumalar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir