HDFS Komutları

HDFS üzerinde hem cluster üzerinde yer alan node’ların yönetimi hem de HDFS üzerinde tutulan veri dizin-dosyalarının kontrol edilmesi için kullanılan bir çok komut bulunmaktadır. En sık kullanılan HFS komutları ve örnek kullanımları şu şekildedir.

hdfs dfs -mkdir : HDFS üzerinde yeni bir dizin oluşturulmasını sağlar. -p parametresi ile hiyerarşik bir dizin yapısı oluşturulabilir.

hdfs dfs -ls : İlgili dizinde bulunan dosyaların listelenmesini sağlar.

İpucu : hdfs-site.xml dosyası içerisinde dfs.user.home.base.dir parametresi set edilerek userların default home dizini belirlenebilir. Dolayısı ile dfs -ls komutu dizin adı verilmeden çalıştırıldığında ilgili user’ın gome dizinindeki dosyaları listeyecektir.

hdfs dfs -put : HDFS üzerine lokal dosya sisteminden bir dosya kopyalanmasını sağlar. (-copyFromLocal komutu da aynı işi yapar.)
hdfs dfs -get : HDFS üzerinde tutulan bir dosyanın lokal dosya sistemine kopyalanmasını sağlar (-copyToLocal komutu da aynı işi yapar.)

hdfs dfs -touchz : HDFS üzerinde yeni boş bir dosya oluşturmak için kullanılır.

hdfs dfs -rmr : İlgili dizini ve içinde bulunan dosyaları silmek için kullanılır.

hdfs dfs -du : İlgili dosya veya dizinin boyutunu öğrenmek için kullanılır.

hdfs dfs -setrep : HDFS default replication parametresinin değerini dizin veya dosya özelinde değiştirmek için kullanılır. -w replication işlemi tamamlanana kadar beklemeyi -R ise directory altındaki dosyaların recursive olarak replication değerinin değiştirilmesini sağlayan parametrelerdir.

ipucu : hdfs dfs -ls komutu ile hdfs üzerindeki bir dizinin dosyanın replication değeri görülebilir. (sarı ile işaretlenmiştir.)

hdfs dfsadmin -report : HDFS cluster konusunda detaylı bir rapor verir. Namenode, datanode isimleri, disk kullanım durumu vb çoğu bilgi bu komut aracılığı ile öğrenilebilir.

Veysel YUKSEL
Latest posts by Veysel YUKSEL (see all)

Veysel YUKSEL

RDBMS ve NoSQL veri tabanı yönetimi ve Big Data teknolojileri.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir