Oracle 19C Kurulum Adımları

Ön Hazılıklar

Oracle 19C veri tabanı kurulumu için öncelikle kurulum dosyaları linkten indirilir. Kurulum işlemi 64 bit Centos 7 işletim sistemi üzerinde anlatılmıştır.

Centos üzerine Oracle veri tabanı kurulumu öncesinde gerekli paketleri yüklemek için gerekli repository dosyası aşağıdaki gibi indirilir.

# yum install -y https://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL7/latest/x86_64/getPackage/oracle-database-preinstall-19c-1.0-1.el7.x86_64.rpm

Daha sonra veri tabanı kurulumu için gerekli ön hazırlıkların otomatik olarak yapılabilmesi için oracle tarafından yayımlanan preinstall rpm paketi işletim sistemine yum paket yöneticisi ile kurulur. Bu paket sayesinde gerekli rpm’lerin tek tek kurulmasına gerek kalmaz. Ve işletim sistemi üzerinde oracle kullanıcısı ve gerekli gruplar oluşturulur.

# yum install -y oracle-database-preinstall-19c

İşletim sistemi üzerinde /etc/hosts dosyası vi editörü ile açılarak içeriği aşağıdaki formatta düzenlenir. Host dosyası aracılığı ile IP adres ve hostname çözümlemesi yapılır.

IP-address   fully-qualified-machine-name  machine-name

İşletim sistemi üzerinde oracle kullanıcısı için (preinstall paketinin yüklenmesi ile oluşturulmuştu) bir password belirlenir.

# passwd oracle

Daha sonra aşağıdaki komutlar çalıştırılarak Selinux ve Firewall servisleri durdurulur.

# setenforce Permissive
# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

İşletim sistemi üzerinde veri tabanının kurulacağı dizinler oluşturulur.

mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01

Ve bu değişikliklerin ardından işletim sistemi reboot edilir.

Oracle kullanıcısı ile sisteme login olunduktan sonra .bash_profile dosyasında veri tabanı için gerekli sistem değişkenleri ayarlanır.

export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP
export ORACLE_HOSTNAME=test1.sys.local
export ORACLE_UNQNAME=test
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/19.3.0/dbhome_1
export ORA_INVENTORY=/u01/app/oraInventory
export ORACLE_SID=test
export DATA_DIR=/$ORACLE_BASE/oradata
export PATH=/usr/sbin:/usr/local/bin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

Daha sonra 19C kurulum dosyaları $ORACLE_HOME dizinine kopyalanarak unzip edilir.

İşletim sistemi üzerinde export DISPLAY=IP_ADDRESS:0.0 komutu çalıştırılır Ve ./runinstaller scripti çalıştırılarak veri tabanı kurulum adımlarına geçilir.

Veri Tabanı Kurulum Adımları

İlk ekranda sadece veri tabanı yazılımının yüklenmesi ve Veri tabanı oluşturulmasının da bu esnada yapılmasına dair seçenekler var. İlki seçilir ise sadece veri tabanı yazılımı yüklenir daha sonra veri tabanı oluşturulma adımları dbca komutu çalıştırılarak gerçekleştirilir.

Daha sonra kurulacak veri tabanı türü single instance database olarak seçilir ve devam edilir.

Bu ekranda veri tabanı Edition’I enterprise edition veya standart edition olarak seçilir ve devam edilir.

Daha sonra veri tabanı kurulumunun yapılacağı dizinler belirlenir. Kurulum için yaratılan /u01 dizini altındaki klasörler bu adımda kullanılır.

Oracle veri tabanı yazılımı için işletim sistemi grupları belirlenir. Bu gruplar büyük sistemlerde yönetimsel işlemlerin birimler arasında ayrılması için kullanılır.

Kurulum esnasında çalıştırılacak root.sh scriptinin otomatik çalıştırılması istenirse bu adımda installer’a root password bilgisi verilerek bu özellik kullanılır.

Daha sonra kurulum işlemlerine geçilmeden önce prerequistler check edilir ve varsa yapılmamış bir ön hazırlık, onun için bir uyarı verilerek düzeltilmesi beklenir.

Bu adımdan sonra next diyerek kurulum işlemi başlatılır.

Oracle veri tabanı yazılımının yükleme işleminin tamamlandığı aşağıdaki ekranda görüntülenir.

Daha sonra ise işletim sistemi üzerinde oracle kullanıcısı ile dbca komutu çalıştırılarak veri tabanı oluşturma adımlarına geçilir.

Dbca tool’u ile mevcut veri tabanlarını düzenleme, silme ve oluşturma gibi birçok işlem yapılabilir. Veri tabanı oluşturmak için create database seçeneği ile devam edilir.

Oluşturulacak veri tabanı single instance bir veri tabanı olacaktır.

Veri tabanı  global name ve SID’si bu adımda belirlenir.

Daha sonra veri dosyalarının işletim sistemi üzerinde tutulacağı lokasyon belirlenir.

Veri tabanı karakter seti, memory ayarları, sample datanın yüklenip yüklenmeyeceği ve server mode gibi ayarlamalar bu ekranda yapılır.

Daha sonra SYS ve SYSTEM userları için bir password belirlenerek devam edilir.

Ve create database seçeneği ile devam edilerek yeni bir veri tabanı oluşturma işlemi başlatılır.

Veri tabanı oluşturulma adımında gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki ekrandan takip edilebilir.

Veri tabanı oluşturma işlemi aşağıdaki ekranla sonlanır.

Ve oluşturulan veri tabanı üzerinde gerekli kontroller yapılır.

Veysel YUKSEL
Latest posts by Veysel YUKSEL (see all)

Veysel YUKSEL

RDBMS ve NoSQL veri tabanı yönetimi ve Big Data teknolojileri.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir