psycopg2.OperationalError: SCRAM authentication requires libpq version 10 or above

ERROR CODE

psycopg2.OperationalError: SCRAM authentication requires libpq version 10 or above

SOLUTION

If you get this error when try to set up patroni cluster. You should check the postgresql-lib package. Update this package to latest version with yum package manager.

yum install postgresql12-lib

Veysel YUKSEL
Latest posts by Veysel YUKSEL (see all)

Veysel YUKSEL

RDBMS ve NoSQL veri tabanı yönetimi ve Big Data teknolojileri.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir