How to Start – Stop Elasticsearch Service

@VeriTabaniEgitimleri youtube kanalında dersin videosunu izleyebilirsiniz.

Elasticsearch kurulumundan sonra servislerin yönetimi için systemctl komutu kullanılır. Systemctl start komutu ile servisler başlatılır, systemctl stop komutu ile servisler durdurulur. Restart etmek için ise systemctl restart komutu kullanılabilir. Örnek kullanımlar aşağıdaki gibidir;

systemctl start elasticsearch.service
systemctl stop elasticsearch.service
systemctl status elasticsearch.service
systemctl restart elasticsearch.service


Elasticsearch servislerinin üzerinde çalıştığı sunucular reboot edildikten sonra servislerin otomatik olarak başlaması için ise systemctl enable komutu kullanılır. Disable komutu ile de servislerin otomatik olarak başlamaması sağlanır.

systemctl enable elasticsearch.service
systemctl disable elasticsearch.service

How to Start and Stop Kibana Service

Kibana servislerinin yönetimi de yine elasticsearch gibi systemctl komutu ile yapılmaktadır. Örnek kullanımlar aşağıdaki gibidir.

systemctl start kibana.service
systemctl stop kibana.service
systemctl status kibana.service
systemctl restart kibana.service

systemctl enable kibana.service
systemctl disable kibana.service

How to manage Elasticsearch Service File (systemd)

Rpm kurulumundan sonra otomatik olarak elasticsearch servis dosyası /usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service dizininde oluşturulur. Dosyanın içinde aşağıdaki gibi elasticsearch servisinin başlayabilmesi için gerekli değişkenler yer almaktadır. Env dosyalarının yolları bu dosyanın içinde yer alır. Yine aynı şekilde systemctl start elasticsearch komutu çalıştırıldığında arka planda çalışan komutu da bu dosya içerisinde görülebilir. Elasticsearch servislerinin hangi kullanıcı ve grup ile yönetildiği bilgisi de User ve Group değişkenleri ile bu dosya içerisinde yer alır.

elasticsearch service file
Örnek Elasticsearch service dosyası

Elasticsearch servisi systemctl ile başlatıldıktan sonra active-running olup olmadığı systemctl status komutu ile kontrol ediltikten sonra, journalctl -xe komutu ile de servislerin logları görüntülenebilir. Failed duruma geçmesi veya elasticsearch’in başlaması durumunda journalctl komutu ile sorunun kaynağı araştırılabilir.

journalctl –unit elasticsearch
Aşağıdaki gibi verilen tarihten itibaren yazılan loglar görüntülenebilir.
sudo journalctl –unit elasticsearch –since  “2022-10-30 18:17:16”

Önemli Not: Elasticsearch default olarak TimeoutStartSec parametresini systemd’ de 75s olarak ayarlar. Systemd versiyonu 238 üstünde ise Elasticsearch otomatik olarak startup timeout süresini servis başlayana kadar uzatabilir.
238 öncesi versiyonlarda ise timeout’un otomatik olarak arttırılması desteklenmediğinden Elasticsearch 75 s’de başlamadığı zaman process terminate edilir. Bu durumda elastic loglarında normal shutdown komutu görülür. Systemd loglarında ise timeout hatası görülür. Bu known issue’dan kaçınmak için systemd versiyonu 238’in üstünde olmalıdır. Yada service dosyasının içerisinde TimeoutStartSec=75 parametresi daha yüksek bir değere set edilmelidir.

Veysel YUKSEL
Latest posts by Veysel YUKSEL (see all)

Veysel YUKSEL

RDBMS ve NoSQL veri tabanı yönetimi ve Big Data teknolojileri.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir