Category: PostgreSQL

Postgresql Vacuum İşlemi Nedir?

Bir veri tabanında insert update delete operasyonları veriyi güncelleyen operasyon türleridir. Postgresql veri tabanında Delete ve Update operasyonları sırasında davranış...