Tagged: Postgresql Veri tabanı nedir

Postgresql Veri Tabanı Objeleri – I

Sample Veri Tabanı’nın Yüklenmesi Dvdrental adlı sample database’i yüklemek için dosyalar https://sp.postgresqltutorial.com/wp-content/uploads/2019/05/dvdrental.zip adresinden indirilir ve daha sonra dvdrental adında bir...

Postgresql Vacuum İşlemi Nedir?

Bir veri tabanında insert update delete operasyonları veriyi güncelleyen operasyon türleridir. Postgresql veri tabanında Delete ve Update operasyonları sırasında davranış...